Ca - bentonit: vlastnosti a využitie v podzemných úložiskách

Peter Boháč (Ústav anorganickej chémie SAV)

 

Čas a miesto29.11.2019 o 14.00 hod  v budove Prírodoveckej fakulty UK v Bratislave (Mlynská dolina, Ilkovičova 6, v miestnosti č. G-427).