Prebiehajúce vedecké projekty riešené členmi SÍS na ich pracoviskách

 

Fotoaktívne hybridné materiály

Zodpovedný riešiteľ: Adriana Czímerová, ÚACH SAV

Doba riešenia: 2017 / 2019

projekt: VEGA

Funkcionalizácia ílových minerálov netradičnými organickými surfaktantmi

Zodpovedný riešiteľ: Jana Madejová, ÚACH SAV

Doba riešenia: 2017 / 2020

Projekt VEGA

Nanokompozitné materiály na báze organo-fosfóniových smektitov a polymérov (NANOMAT)

Zodpovedný riešiteľ: Peter Komadel, ÚACH SAV

Doba riešenia: 2016 / 2020

Partner: Ústav polymérov SAV

Projekt APVV

Prevencia a eradikácia mikrobiálnych biofilmov vo vzťahu k nanomateriálom

Koordinátor projektu: H. Bujdáková (Príf UK)

Partner: ÚACH SAV (Juraj Bujdák)

Doba riešenia: 2016 / 2020

Projekt APVV

Využitie organo-modifikovaných vrstevnatých silikátov ako nosičov nanočastíc kovov

Zodpovedný riešiteľ: Helena Pálková, ÚACH SAV

Partner: Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Poľská akadémia vied, Krakow, Poľsko

Doba riešenia: 2016 / 2018

Projekt: Medziakademická dohoda (MAD)

Perlit - Genéza perlitu a inovatívne prístupy pri jeho ťažbe a spracovaní

Zodpovedný riešiteľ: Peter Uhlík (Príf UK)

Partneri: Ústav anorganickej chémie SAV, Fakulta baníctva, ekológie riadenia a geotechnológií TUKE, Geologický ústav SAV

Doba riešenia: 2013 / 2017

Projekt: APVV-0339-12

Bioremediácia - Vývoj bioremediačnej technológie odstraňovania kovov z pôdy a sedimentov

Zodpovedný riešiteľ: Iveta Štyriaková

Partneri: Ústav geotechniky SAV

Doba riešenia: 2015 / 2018

Projekt: VEGA