Ústav anorganickej chémie SAV

Dúbravská cesta 9

845 36 Bratislava

Slovenská republika