meno

 Pracovisko

1

Adamcová  Renáta

Katedra inžinierskej geológie, Prírodovedecká fakulta, UK

2

Bai Yuqing

Katedra ložiskovej geológie, Prírodovedecká fakulta UK

3

Barlog Martin

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

4

Bekényiová Alexandra

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

5

Biroň  Adrián

Ústav vied o zemi SAV

6

Boháč  Peter

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

7

Bujdák Juraj

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

8

Bujdáková Helena

Katedra mikrobiológie a virológie, Prírodovedecká fakulta UK

9

Čičkan Michal

 Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

10

Dananaj  Ivan

Oddelenie inžinierskej geológie, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

11

Danková Zuzana

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

12

Fedorová Erika

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

13

Furka Daniel

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

14

Furka Samuel

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

15

Gaálová Barbora

Katedra mikrobiológie a virológie, Prírodovedecká fakulta UK

16

Galamboš Michal

Katedra jadrovej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

17

Honty  Miroslav

SCK•CEN, Mol, Belgium

18

Hromnikova Dominika

Ústav zoológie SAV

19

Janek  Marián

Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov, STU

20

Jankovič  Ľuboš

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

21

Janotka  Ivan

Technický a skúšobný ústav stavebný

22

Kraus  Ivan

 

23

Kureková Valeria

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

24

Madejová  Jana

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

25

Matejdes  Marián

 

26

Moreno Daniel

Oddelenie teoretickej chémie, Ústav anorganickej chémie SAV

27

Osacký  Marek

Katedra ložiskovej geológie, Prírodovedecká fakulta UK

28

Pálková  Helena

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

29

Pribus Marek

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

30

Proroková Eva

 

31

Scholtzová Eva

Oddelenie teoretickej chémie, Ústav anorganickej chémie SAV

32

Slaný Michal

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

33

Skoura Eva

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

34

Šimonová Tímea

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

35

Škorňa Peter

Oddelenie teoretickej chémie, Ústav anorganickej chémie SAV

36

Štyriaková Iveta

 

37

Šuteková Monika

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

38

Uhlík Peter

Katedra ložiskovej geológie, Prírodovedecká fakulta UK

39

Viglašová Eva

Katedra jadrovej chémie, Prírodovedecká fakulta UK