meno

 Pracovisko

1

Adamcová  Renáta

Katedra inžinierskej geológie, hydrológie a aplikovanej geografie, PríF UK

2

Bai Yuqing

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie, PríF UK
3

Brčeková Jana

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie, PríF UK

4

Barlog Martin

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

5

Bashir Sanam

Oddelenie teoretickej chémie, Ústav anorganickej chémie SAV

6

Bekényiová Alexandra

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

7

Biroň  Adrián

Ústav vied o zemi SAV

8

Boháč  Peter

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

9

Bujdák Juraj

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

10

Bujdáková Helena

Katedra mikrobiológie a virológie, Prírodovedecká fakulta UK

11

Čičkan Michal

 Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

12

Dananaj  Ivan

Oddelenie inžinierskej geológie, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

13

Danková Zuzana

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

14

Fedorová Erika

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

15

Galamboš Michal

Katedra jadrovej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

16

Gread Faisal A. A. M.

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie, Prírodovedecká fakulta UK

17

Honty  Miroslav

SCK•CEN, Mol, Belgium

18

Janek  Marián

Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov, STU

19

Jankovič  Ľuboš

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

20

Janotka  Ivan

Technický a skúšobný ústav stavebný

21

Kraus  Ivan

 

22

Kureková Valeria

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

23

Madejová  Jana

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

24

Matejdes  Marián

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

25

Moreno Daniel

Oddelenie teoretickej chémie, Ústav anorganickej chémie SAV

26

Osacký  Marek

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie, Prírodovedecká fakulta UK

27

Pálková  Helena

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

28

Planetová Viktória

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

29

Pribus Marek

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

30

Proroková Eva

 

31

Radochová Barbora

Katedra mikrobiológie a virológie, Prírodovedecká fakulta UK

32

Scholtzová Eva

Oddelenie teoretickej chémie, Ústav anorganickej chémie SAV

33

Slaný Michal

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

34

Skoura Eva

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

35

Šimonová Tímea

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

36

Škorňa Peter

Oddelenie teoretickej chémie, Ústav anorganickej chémie SAV

37

Štyriaková Iveta

 

38

Uhlík Peter

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie, Prírodovedecká fakulta UK

39

Viglašová Eva

Katedra jadrovej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

40

Małgorzata Zimowska

Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, PAS, Krakow, Poľsko