meno

 Pracovisko

1

Adamcová  Renáta

Katedra inžinierskej geológie, Prírodovedecká fakulta, UK

2

Bai Yuqing

Katedra ložiskovej geológie, Prírodovedecká fakulta UK

3

Barlog Martin

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

4

Bekényiová Alexandra

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

5

Binčík Tomáš

Katedra ložiskovej geológie, Prírodovedecká fakulta UK

6

Biroň  Adrián

Ústav vied o zemi SAV

7

Boháč  Peter

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

8

Bujdák Juraj

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

9

Bujdáková Helena

Katedra mikrobiológie a virológie, Prírodovedecká fakulta UK

10

Čičkan Michal

 Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

11

Dananaj  Ivan

Oddelenie inžinierskej geológie, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

12

Danková Zuzana

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

13

Fedorová Erika

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

14

Furka Daniel

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

15

Furka Samuel

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

16

Gaálová Barbora

Katedra mikrobiológie a virológie, Prírodovedecká fakulta UK

17

Galamboš Michal

Katedra jadrovej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

18

Honty  Miroslav

SCK•CEN, Mol, Belgium

19

Hromnikova Dominika

Ústav zoológie SAV

20

Janek  Marián

Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov, STU

21

Jankovič  Ľuboš

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

22

Janotka  Ivan

Technický a skúšobný ústav stavebný

23

Kraus  Ivan

 

24

Kureková Valeria

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

25

Madejová  Jana

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

26

Matejdes  Marián

 

27

Moreno Daniel

Oddelenie teoretickej chémie, Ústav anorganickej chémie SAV

28

Osacký  Marek

Katedra ložiskovej geológie, Prírodovedecká fakulta UK

29

Pálková  Helena

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

30

Pribus Marek

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

31

Proroková Eva

 

32

Scholtzová Eva

Oddelenie teoretickej chémie, Ústav anorganickej chémie SAV

33

Slaný Michal

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

34

Skoura Eva

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

35

Šimonová Tímea

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

36

Škorňa Peter

Oddelenie teoretickej chémie, Ústav anorganickej chémie SAV

37

Štyriaková Iveta

 

38

Šuteková Monika

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

39

Uhlík Peter

Katedra ložiskovej geológie, Prírodovedecká fakulta UK

40

Viglašová Eva

Katedra jadrovej chémie, Prírodovedecká fakulta UK