meno

 Pracovisko

1

Adamcová  Renáta

Katedra inžinierskej geológie, Prírodovedecká fakulta, UK

2

Baranyaiová Tímea

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

3

Barlog Martin

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

4

Bekényiová Alexandra

Ústav geotechniky, Slovenská akadémia vied

5

Binčík Tomáš

Katedra ložiskovej geológie, Prírodovedecká fakulta UK

6

Biroň  Adrián

Ústav vied o zemi SAV

7

Boháč  Peter

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

8

Bujdák Juraj

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

9

Čičkan Michal

 

10

Dananaj  Ivan

Oddelenie inžinierskej geológie, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

11

Danková Zuzana

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

12

Furka Daniel

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

13

Furka Samuel

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

14

Galamboš Michal

Katedra jadrovej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

15

Honty  Miroslav

SCK•CEN, Mol, Belgium

16

Hromnikova Dominika

Ústav zoológie SAV

17

Janek  Marián

Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov, STU

18

Jankovič  Ľuboš

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

19

Janotka  Ivan

Technický a skúšobný ústav stavebný

20

Lackovičová Monika

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

21

Komadel  Peter

 

22

Kraus  Ivan

 

23

Kureková Valeria

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

24

Madejová  Jana

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

25

Matejdes  Marián

 

26

Moreno Daniel

Oddelenie teoretickej chémie, Ústav anorganickej chémie SAV

27

Osacký  Marek

Katedra ložiskovej geológie, Prírodovedecká fakulta UK

28

Pálková  Helena

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

29

Pribus Marek

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

30

Proroková Eva

 

31

Scholtzová Eva

Oddelenie teoretickej chémie, Ústav anorganickej chémie SAV

32

Slaný Michal

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

33

Skoura Eva

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

33

Škorňa Peter

Oddelenie teoretickej chémie, Ústav anorganickej chémie SAV

34

Štyriaková Iveta

 

35

Uhlík Peter

Katedra ložiskovej geológie, Prírodovedecká fakulta UK

36

Viglasova Eva

Katedra ložiskovej geológie, Prírodovedecká fakulta UK