meno

 Pracovisko

1

Adamcová  Renáta

Katedra inžinierskej geológie, hydrológie a aplikovanej geografie, PríF UK

2

Bai Yuqing

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie, PríF UK
3

Brčeková Jana

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie, PríF UK

4

Barlog Martin

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

5

Bashir Sanam

Oddelenie teoretickej chémie, Ústav anorganickej chémie SAV

6

Bekényiová Alexandra

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

7

Biroň  Adrián

Ústav vied o zemi SAV

8

Boháč  Peter

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

9

Bujdák Juraj

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

10

Bujdáková Helena

Katedra mikrobiológie a virológie, Prírodovedecká fakulta UK

11

Čičkan Michal

 Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

12

Dananaj  Ivan

Oddelenie inžinierskej geológie, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

13

Danková Zuzana

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

14

Fedorová Erika

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

15

Furka Daniel

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

16

Furka Samuel

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

17

Galamboš Michal

Katedra jadrovej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

18

Gread Faisal A. A. M.

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie, Prírodovedecká fakulta UK

19

Honty  Miroslav

SCK•CEN, Mol, Belgium

20

Janek  Marián

Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov, STU

21

Jankovič  Ľuboš

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

22

Janotka  Ivan

Technický a skúšobný ústav stavebný

23

Kraus  Ivan

 

24

Kureková Valeria

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

25

Madejová  Jana

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

26

Matejdes  Marián

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

27

Moreno Daniel

Oddelenie teoretickej chémie, Ústav anorganickej chémie SAV

28

Osacký  Marek

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie, Prírodovedecká fakulta UK

29

Pálková  Helena

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

30

Planetová Viktória

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

31

Pribus Marek

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

32

Proroková Eva

 

33

Radochová Barbora

Katedra mikrobiológie a virológie, Prírodovedecká fakulta UK

34

Scholtzová Eva

Oddelenie teoretickej chémie, Ústav anorganickej chémie SAV

35

Slaný Michal

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

36

Skoura Eva

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

37

Šimonová Tímea

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

38

Škorňa Peter

Oddelenie teoretickej chémie, Ústav anorganickej chémie SAV

39

Štyriaková Iveta

 

40

Šuteková Monika

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

41

Uhlík Peter

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie, Prírodovedecká fakulta UK

42

Viglašová Eva

Katedra jadrovej chémie, Prírodovedecká fakulta UK