meno

 Pracovisko

1

Adamcová  Renáta

Katedra inžinierskej geológie, Prírodovedecká fakulta, UK

2

Bai Yuqing

Katedra ložiskovej geológie, Prírodovedecká fakulta UK

3

Barlog Martin

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

4

Bekényiová Alexandra

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

5

Biroň  Adrián

Ústav vied o zemi SAV

6

Boháč  Peter

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

7

Bujdák Juraj

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

8

Bujdáková Helena

Katedra mikrobiológie a virológie, Prírodovedecká fakulta UK

9

Čičkan Michal

 Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

10

Dananaj  Ivan

Oddelenie inžinierskej geológie, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

11

Danková Zuzana

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

12

Fedorová Erika

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

13

Furka Daniel

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

14

Furka Samuel

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

15

Radochová Barbora

Katedra mikrobiológie a virológie, Prírodovedecká fakulta UK

16

Galamboš Michal

Katedra jadrovej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

17

Honty  Miroslav

SCK•CEN, Mol, Belgium

18

Janek  Marián

Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov, STU

19

Jankovič  Ľuboš

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

20

Janotka  Ivan

Technický a skúšobný ústav stavebný

21

Kraus  Ivan

 

22

Kureková Valeria

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

23

Madejová  Jana

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

24

Matejdes  Marián

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

25

Moreno Daniel

Oddelenie teoretickej chémie, Ústav anorganickej chémie SAV

26

Osacký  Marek

Katedra ložiskovej geológie, Prírodovedecká fakulta UK

27

Pálková  Helena

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

28

Pribus Marek

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

29

Proroková Eva

 

30

Scholtzová Eva

Oddelenie teoretickej chémie, Ústav anorganickej chémie SAV

31

Slaný Michal

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

32

Skoura Eva

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

33

Šimonová Tímea

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

34

Škorňa Peter

Oddelenie teoretickej chémie, Ústav anorganickej chémie SAV

35

Štyriaková Iveta

 

36

Šuteková Monika

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

37

Uhlík Peter

Katedra ložiskovej geológie, Prírodovedecká fakulta UK

38

Viglašová Eva

Katedra jadrovej chémie, Prírodovedecká fakulta UK