meno

 Pracovisko

1

Adamcová  Renáta

Katedra inžinierskej geológie, Prírodovedecká fakulta, UK

2

Baranyaiová Tímea

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

3

Barlog Martin

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

4

Bekényiová Alexandra

Ústav geotechniky, Slovenská akadémia vied

5

Belušáková Silvia

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

6

Binčík Tomáš

Katedra ložiskovej geológie, Prírodovedecká fakulta UK

7

Biroň  Adrián

Ústav vied o zemi SAV

8

Bizovská Valéria

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

9

Boháč  Peter

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

10

Bujdák Juraj

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

11

Dananaj  Ivan

Oddelenie inžinierskej geológie, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

12

Danková Zuzana

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

13

Furka Daniel

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

14

Furka Samuel

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

15

Honty  Miroslav

SCK•CEN, Mol, Belgium

16

Janek  Marián

Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov, STU

17

Jankovič  Ľuboš

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

18

Janotka  Ivan

Technický a skúšobný ústav stavebný

19

Komadel  Peter

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

20

Kraus  Ivan

 

21

Madejová  Jana

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

22

Matejdes  Marián

 

23

Moreno Daniel

Oddelenie teoretickej chémie, Ústav anorganickej chémie SAV

24

Osacký  Marek

Katedra ložiskovej geológie, Prírodovedecká fakulta UK

25

Pálková  Helena

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

26

Proroková Eva

 

27

Scholtzová Eva

Oddelenie teoretickej chémie, Ústav anorganickej chémie SAV

28

Slaný Michal

Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

29

Škorňa Peter

Oddelenie teoretickej chémie, Ústav anorganickej chémie SAV

30

Štyriaková Iveta

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

31

Jaroslav Šuba

Ústav geotechniky, Slovenská akadémia vied

32

Uhlík Peter

Katedra ložiskovej geológie, Prírodovedecká fakulta UK