meno

 Pracovisko

1

Adamcová  Renáta

 Katedra inžinierskej geológie, Prírodovedecká fakulta, UK

2

Baranyaiová Tímea

 Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

3

Bekényiová Alexandra

 Ústav geotechniky, SAV

4

Belušáková Silvia

 Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

5

Binčík Tomáš

 Katedra ložiskovej geológie, Prírodovedecká fakulta UK

6

Biroň  Adrián

 Ústav vied o zemi SAV

7

Bizovská Valéria

 Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

8

Boháč  Peter

 Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

9

Bujdák Juraj

 Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

10

Czímerová Adriana

 Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

11

Dananaj  Ivan

 Oddelenie inžinierskej geológie, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

12

Danková Zuzana

 Ústav geotechniky, SAV

13

Fedorová Erika

 Ústav geotechniky, SAV

14

Frankovská  Jana

 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

15

Furka Daniel

 Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

16

Furka Samuel

 Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

17

Honty  Miroslav

 SCK•CEN, Mol, Belgium

18

Janek  Marián

 Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov, STU

19

Jankovič  Ľuboš

 Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

20

Jánošík Michal

 

21

Janotka  Ivan

 Technický a skúšobný ústav stavebný

22

Komadel  Peter

 Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

23

Kraus  Ivan

 

24

Madejová  Jana

 Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

25

Matejdes  Marián

 

26

Osacký  Marek

 Katedra ložiskovej geológie, Prírodovedecká fakulta UK

27

Pálková  Helena

 Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

28

Petra Lukáš

 Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

29

Scholtzová Eva

 Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

30

Slaný Michal

 Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie SAV

31

Štyriaková Iveta

 Ústav geotechniky, SAV

32

Štyriaková Darina

 Ústav geotechniky, SAV

33

Jaroslav Šuba

 Ústav geotechniky, SAV

34

Uhlík Peter

 Katedra ložiskovej geológie, Prírodovedecká fakulta UK

35

Varga Peter

 Katedra ložiskovej geológie, Prírodovedecká fakulta UK