Na základe volieb, ktoré prebehli počas výročnej schôdze členov spoločnosti boli na obdobie 2023 - 2025 zvolení do výboru:          

          Juraj Bujdák - predseda                   

          Peter Uhlík – podpredseda

          Peter Boháč - člen

          Marek Osacký – člen

          Helena Pálková – tajomník