Na základe volieb, ktoré prebehli počas výročnej schôdze členov spoločnosti boli na obdobie 2017 - 2020 zvolení do výboru:          

                   Peter Uhlík – predseda

                   Helena Pálkoá – podpredseda 

                   Jana Madejová - člen

                   Iveta Štyriaková – člen 

                   Juraj Bujdák – člen