-------2017------

Ílové minerály a vybrané nerudné suroviny v materiálovom výskume, priemyselných aplikáciách a životnom prostredí, 19. - 21.  júna 2017, Stará Lesná, Slovensko

- tradičný seminár Slovenskej ílovej spoločnosti

 

16th International Clay Conference (ICG 2017),

logo icc 2017 header

Granada, Španielsko, 17. - 21. júla 2017 

Celosvetová medzinárodná konferencia, ktorá sa koná každé štyri roky

           webstránka konferencie

 

GOLDSCHMIDT 2017, 13. - 18. august 2017, Paríž, Francúzsko

Medzinárodná konferencia organizovaná každoročne European Association of Geochemistry a Geochemical Society.

         webstránka konferencie

 

 ------2016-------

8th Mid-European Clay Conference (MECC 2016), 4. - 8. júl 2016, Košice, Slovenská repubika

         webstránka