Xiaoli Tan, Ph. D (University of Alberta, Edmonton, Canada)

12.-13.9.2017

 

Katedra ložiskovej geológie, PríF UK a Slovenská ílová spoločnosť Vás srdečne pozývajú na sériu prednášok o problematike ropných pieskov ako nekonvenčného zdroja ropy 

 

Čas a miesto

Názov prednášky

12.9. 2017 o 14.00 hod., v budove Ústavu anorganickej chémie SAV na Patrónke (Dúbravská cesta 9), v miestnosti č. 107

Roles of Fine solids/Clays in Water Based Bitumen Extraction from Alberta Oil Sands

13.9. 2017 od 9.30 hod., v budove Prírodoveckej fakulty UK v Bratislave (Mlynská dolina, Ilkovičova 6, v miestnosti č. G-427.

1. Dewatering and Consolidation of Oil Sands Mature Fine Tailings

 

2. Towards Understanding the Nature of Fine Solids in Non-aqueous Extraction of Bitumen

 Stručný obsah prednášok ....

 

Organizácia prednášok je podporená programom Erasmus+, Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

 logo eu